Tấm diềm hiên. ĐVT: tấm

130.000

Tấm diềm hiên mái ngói nhựa được dùng để liên kết giữa tấm ngói nhựa & phần cuối cùng của mái. Tấm diềm hiên ngói nhựa được dùng để thoát nước, chống dột và tăng độ thẩm mỹ cho mái lợp bằng ngói nhựa.

0981.158.160