Chính sách bảo mật

1. Mục đích thu thập thông tin
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website thương mại điện tử noithat160.vn bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin như: Họ tên, số điện thoại, email. Đây là các thông tin mà noithat160.vn cần Người dùng cung cấp khi mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ tại noithat160.vn. Mục đích chủ yếu là để noithat160.vn liên hệ, xác nhận, hoặc thông tin lại khi người dùng sử dụng dịch vụ tại website.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Website thương mại điện tử noithat160.vn sử dụng thông tin Người dùng cung cấp để:
+ Liên lạc, xác nhận, hỗ trợ và cung cấp sản phẩm dịch vụ cho người dùng.
+ Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website thương mại điện tử noithat160.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật…

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin cá nhân của Người dùng được lưu trữ hoặc không được lưu trữ trên hệ thống của noithat160.vn. Việc noithat160.vn lưu trữ, tạm lưu trữ hay xoá bỏ thông tin của người dùng đăng ký thông qua noithat160.vn phụ thuộc vào mục đích đăng ký của người dùng.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập thông tin
Showroom: ĐÈN L.E.D 160
Địa chỉ: 160 Cách Mạng Tháng 8, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Email: denled160@gmail.com

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người dùng
Website thương mại điện tử noithat160.vn cam kết sẽ bảo mật thông tin cá nhân của người dùng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà người dùng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng dịch vụ tại noithat160.vn được bảo mật.
Noithat160.vn chỉ sử dụng thông tin của người dùng trong phạm vi được giới hạn ở Quy chế này hoặc khi có sự đồng ý của người dùng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

0981.158.160