Tấm úp viền. ĐVT: tấm

130.000

Tấm úp viền mái ngói nhựa được dùng để gắn kết tường & tấm ngói nhựa. Tấm úp viền mái phải liên kết tấm ngói nhựa & tường bên phải (nhìn từ ngoài cổng công trình) & ngược lại với tấm viền mái trái. Tấm úp viền mái được dùng để chống dột, chống thấm & tăng độ thẩm mỹ cho mái lợp bằng ngói nhựa.

0981.158.160