Tấm úp tường hiên. ĐVT: tấm

130.000

Tấm ốp tường hiên dùng ốp phần giao nhau của hiên mái với phần tường có tác dụng chống dột, chống thấm cho hiên mái

0981.158.160