Chạc 4 đầu. ĐVT: tấm

150.000

Chạc 4 đầu dùng để ốp tại phần đỉnh mái nơi giao nhau của 4 tấm ngói nhựa có tác dụng chống dột, chống thấm

0981.158.160