Tấm úp góc. ĐVT: tấm

95.000

Tấm úp góc ngói nhựa được dùng để liên kết tấm ngói trái & phải. Tấm úp góc ngói cũng là phần kết thúc của tấm úp nói mái & tấm ngói nhựa hoặc kết thúc giữa tấm úp nóc mái & tấm viền mái. Tấm úp góc được dùng để chống dột, chống thấm & tăng độ thẩm mỹ cho mái lợp bằng ngói nhựa

0981.158.160