Tấm úp sườn. ĐVT: tấm

130.000

Tấm úp sườn mái ngói nhựa dùng để liên kết 2 tấm ngói nhựa trái & phải với nhau khi lợp mái chó độ nghiêng. Tấm úp sườn mái được dùng để chống dột, chống thắm & tăng độ thẩm mỹ cho mái lợp bằng ngói nhựa.

0981.158.160