Tấm úp đỉnh mái chữ Y. ĐVT: tấm

130.000

Tấm úp đỉnh mái ngói nhựa được sử dụng để gắn kết giữa 3 bên mái ngói liền kề nhau hoặc gắn kết giữa 1 tấm úp nóc & 2 tấm úp sườn mái. Tấm úp đỉnh mái được dùng để chống dột, chống thấm & tăng độ thẩm mỹ cho mái lợp bằng ngói nhựa

0981.158.160