Chấn vòm. ĐVT: mét

190.000

Tấm chấn vòm, uốn vòm dùng lợp dự án có mái vòm, tôn vòm & nóc gió

0981.158.160