Tấm xốp in lá 0.4cm – Mã S70. ĐVT: tấm

21.000

☘️ Độ bền: 10 – 15năm
☘️ Kích thước: 70 x 77cm
☘️ Độ dày: 0.4cm
☘️ Đơn vị tính: tấm
0981.158.160