Tấm xốp in hoạt hình 0.3cm – Mã S71. ĐVT: tấm

18.000

☘️ Độ bền: 10 – 15năm
☘️ Kích thước: 70 x 77cm
☘️ Độ dày: 0.3cm
☘️ Đơn vị tính: tấm
0981.158.160