Thanh Lam – Mã L55-2080H. ĐVT: Md (30x22x2400mm)

☘️ Tên sản phẩm: Thanh lam
☘️ Mã sản phẩm: L55-2080H
☘️ Kích thước: 30 x 22 x 2400mm

* Giá vui lòng liên hệ

0981.158.160