Thanh Lam – Mã L54-74D. ĐVT: Md (80x12x2400mm)

☘️ Tên sản phẩm: Thanh lam
☘️ Mã sản phẩm: L54-74D
☘️ Kích thước: 80 x 12 x 2400mm

* Giá vui lòng liên hệ