Thanh Lam – Mã L54-2061B. ĐVT: Md (80x12x2400mm)

☘️ Tên sản phẩm: Thanh lam
☘️ Mã sản phẩm: L54-2061B
☘️ Kích thước: 80 x 12 x 2400mm

* Giá vui lòng liên hệ

0981.158.160