Thanh Lam – Mã L53-438. ĐVT: Md (50x12x2400mm)

☘️ Tên sản phẩm: Thanh lam
☘️ Mã sản phẩm: L51-1629
☘️ Kích thước: 50 x 12 x 2400mm

* Giá vui lòng liên hệ

0981.158.160