Thanh Lam – Mã L51-2081J. ĐVT: Md (25x12x2400mm)

☘️ Tên sản phẩm: Thanh lam
☘️ Mã sản phẩm: L51-2081J
☘️ Kích thước: 25 x 12 x 2400mm

* Giá vui lòng liên hệ