Thanh Lam – Mã L204-74D. ĐVT: Md (43x12x2400mm)

☘️ Tên sản phẩm: Thanh lam
☘️ Mã sản phẩm: L204-74D
☘️ Kích thước: 43 x 12 x 2400mm

* Giá vui lòng liên hệ

0981.158.160