Thanh Lam – Mã L202-2061B. ĐVT: Md (28x12x2400mm)

☘️ Tên sản phẩm: Thanh lam
☘️ Mã sản phẩm: L202-2061B
☘️ Kích thước: 28 x 12 x 2400mm

* Giá vui lòng liên hệ

0981.158.160