Thanh Lam – Mã L201-438. ĐVT: Md (42x12x2400mm)

☘️ Tên sản phẩm: Thanh lam
☘️ Mã sản phẩm: L201-438
☘️ Kích thước: 42 x 12 x 2400mm

* Giá vui lòng liên hệ

0981.158.160