Thanh Lam – Mã L106-2081J. ĐVT: Md (49x12x2400mm)

☘️ Tên sản phẩm: Thanh lam
☘️ Mã sản phẩm: L106-2081J
☘️ Kích thước: 49 x 12 x 2400mm

* Giá vui lòng liên hệ

0981.158.160