Thanh Lam – Mã L105-2080H. ĐVT: Md (32x21x2400mm)

☘️ Tên sản phẩm: Thanh lam
☘️ Mã sản phẩm: L105-2080H
☘️ Kích thước: 32 x 21 x 2400mm

* Giá vui lòng liên hệ

0981.158.160