Thanh Lam – Mã L103-1629. ĐVT: Md (30x12x2400mm)

☘️ Tên sản phẩm: Thanh lam
☘️ Mã sản phẩm: L103 – 1629
☘️ Kích thước: 30 x 12 x 2400mm

* Giá vui lòng liên hệ

0981.158.160