Mâm ốp trang trí trần 13

☘️ Tên sản phẩm: Mâm ốp trang trí trần
☘️ Có nhiều mẫu để Quý khách lựa chọn
☘️ Mã sp/ Kích thước:
✓ G001 – 605 x 605 x 75mm
✓ G002 – 605 x 605 x 75mm
✓ G003 – 605 x 605 x 75mm
✓ G005 – 605 x 605 x 75mm
✓ G006 – 605 x 605 x 75mm
✓ G011 – 605 x 605 x 75mm
✓ G013 – 605 x 605 x 75mm
✓ G014 – 605 x 605 x 75mm
✓ G016 – 605 x 605 x 75mm

Liên hệ: 0981 158 160 – 0866 159 160

0981.158.160