Mâm ốp trang trí trần 11

☘️ Tên sản phẩm: Mâm ốp trang trí trần
☘️ Có nhiều mẫu để Quý khách lựa chọn
☘️ Mã sp/ Kích thước:
✓ F006 – Ø290mm
✓ F011 – Ø495mm
✓ F012 – Ø510mm
✓ F014 – Ø1200mm
✓ F015 – Ø670mm
✓ F016 – Ø670mm
✓ F020 – Ø956mm
✓ F022 – Ø660mm

Liên hệ: 0981 158 160 – 0866 159 160

0981.158.160