Mâm ốp trang trí trần 04

☘️ Tên sản phẩm: Mâm ốp trang trí trần
☘️ Có nhiều mẫu để Quý khách lựa chọn
☘️ Mã sp/ Kích thước:
✓ F035 – Ø740mm
✓ F045 – Ø750mm
✓ F023 – Ø760mm
✓ F024 – Ø760mm
✓ F038 – Ø765mm
✓ F036 – Ø800mm
✓ F018 – Ø820mm
✓ F037 – Ø822mm
✓ F019 – Ø895mm

Liên hệ: 0981 158 160 – 0866 159 160

0981.158.160