Keo Apollo A100. ĐVT: chai

40.000

Màu sắc Trắng sữa
Độ đặc Không lún (ASTM C639 – 5)
Sức căng 125 psi (2Mpa) ASTM D412
Thời gian định hình bề mặt 10 phút @ 75F (50% RH)
Tính đàn hồi (@100% elongation) 48 psi (0.8 Mpa)
Độ cứng A 30 (ASTM C 733)
Thể tích co lại >25% (ASTM C733)
Trong lượng riêng ở nhiệt độ 20ºC 1.6 ± 0.05
Khả năng chống nhiệt -10ºC đến 80ºC
Nhiệt độ ứng dụng 5ºC đến 50ºC
Đóng gói Dạng chai nhựa có dung tích 300ml
0981.158.160