Góc – Nẹp khung tranh 10

☘️ Tên sản phẩm: Góc – Nẹp khung tranh
☘️ Có nhiều mẫu để Quý khách lựa chọn
☘️ Mã sp/ Kích thước/ Giá bán:
✓ D013 – 48 x 2400mm: 78.000đ
✓ D013B – 390 x 390 x 48mm: 128.000đ
✓ D018 – 56 x 2400mm: 87.000đ
✓ D018A – 386 x 386 x 25mm: 96.000đ
✓ D018B – 240 x 240 x 14mm: 67.000đ
0981.158.160