Góc – Nẹp khung tranh 09

☘️ Tên sản phẩm: Góc – Nẹp khung tranh
☘️ Có nhiều mẫu để Quý khách lựa chọn
☘️ Mã sp/ Kích thước/ Giá bán:
✓ D008 – 40 x 2400mm: 53.000đ
✓ D008A – 200 x 200 x 18mm: 48.000đ
✓ D008B – 200 x 200 x 18mm: 39.000đ
✓ D008C – 150 x 150 x 18mm: 33.000đ
✓ D008D – 243 x 107 x 18mm: 52.000đ
✓ D008F – 250 x 250 x 250mm: 80.000đ
0981.158.160