Góc – Nẹp khung tranh 08

☘️ Tên sản phẩm: Góc – Nẹp khung tranh
☘️ Có nhiều mẫu để Quý khách lựa chọn
☘️ Mã sp/ Kích thước/ Giá bán:
✓ D006 – 30 x 2400mm: 57.000đ
✓ D006A – 180 x 180 x 30mm: 68.000đ
✓ D011A – 150 x 150 x 20mm: 54.000đ
✓ D011B – 230 x 230 x 20mm: 48.000đ
✓ D011 – 41 x 2400mm: 56.000đ