Góc – Nẹp khung tranh 08

☘️ Tên sản phẩm: Góc – Nẹp khung tranh
☘️ Có nhiều mẫu để Quý khách lựa chọn
☘️ Mã sp/ Kích thước/ Giá bán:
✓ D006 – 30 x 2400mm: 62.000đ
✓ D006A – 180 x 180 x 30mm: 80.000đ
✓ D011A – 150 x 150 x 20mm: 64.000đ
✓ D011B – 230 x 230 x 20mm: 56.000đ
✓ D011 – 41 x 2400mm: 60.000đ
0981.158.160