Góc – Nẹp khung tranh 07

☘️ Tên sản phẩm: Góc – Nẹp khung tranh
☘️ Có nhiều mẫu để Quý khách lựa chọn
☘️ Mã sp/ Kích thước/ Giá bán:
✓ D002 – 24 x 2400mm: 46.000đ
✓ D002A – 230 x 230 x 18mm: 67.000đ
✓ D002B – 210 x 210 x 12mm: 45.000đ
✓ D002C – 245 x 245 x 25mm: 64.000đ
✓ D002R – 245 x 245 x 25mm: 64.000đ
0981.158.160