Góc – Nẹp khung tranh 07

☘️ Tên sản phẩm: Góc – Nẹp khung tranh
☘️ Có nhiều mẫu để Quý khách lựa chọn
☘️ Mã sp/ Kích thước/ Giá bán:
✓ D002 – 24 x 2400mm
✓ D002A – 230 x 230 x 18mm
✓ D002B – 210 x 210 x 12mm
✓ D002C – 245 x 245 x 25mm
✓ D002R – 245 x 245 x 25mm

Liên hệ: 0981 158 160 – 0866 159 160

0981.158.160