Góc – Nẹp khung tranh 07

☘️ Tên sản phẩm: Góc – Nẹp khung tranh
☘️ Có nhiều mẫu để Quý khách lựa chọn
☘️ Mã sp/ Kích thước/ Giá bán:
✓ D002 – 24 x 2400mm: 40.000đ
✓ D002A – 230 x 230 x 18mm: 57.000đ
✓ D002B – 210 x 210 x 12mm: 41.000đ
✓ D002C – 245 x 245 x 25mm: 54.000đ
✓ D002R – 245 x 245 x 25mm: 54.000đ