Góc – Nẹp khung tranh 04

☘️ Tên sản phẩm: Góc – Nẹp khung tranh
☘️ Có nhiều mẫu để Quý khách lựa chọn
☘️ Mã sp/ Kích thước/ Giá bán:
✓ B010 – 50 x 70 x 2400mm: 72.000đ
✓ B010A – 260 x 260 x 13mm: 54.000đ
✓ B013 – 50 x 185 x 2400mm: 69.000đ
✓ B013A – 320 x 320 x 21mm: 73.000đ