Góc – Nẹp khung tranh 03

☘️ Tên sản phẩm: Góc – Nẹp khung tranh
☘️ Có nhiều mẫu để Quý khách lựa chọn
☘️ Mã sp/ Kích thước/ Giá bán:
✓ B008 – 44 x 85 x 2400mm: 84.000đ
✓ B008A – 282 x 280 x 15mm: 91.000đ
✓ B008B – 167 x 167 x 12mm: 38.000đ
✓ B009 – 50 x 60 x 2400mm: 85.000đ
✓ B009A – 320 x 320 x 24mm: 64.000đ
✓ J004 – Ø80mm: 29.000đ
0981.158.160