Góc – Nẹp khung tranh 02

☘️ Tên sản phẩm: Góc – Nẹp khung tranh
☘️ Có nhiều mẫu để Quý khách lựa chọn
☘️ Mã sp/ Kích thước/ Giá bán:
✓ B005 – 40 x 42 x 2400mm
✓ B005A – 230 x 230 x 21mm
✓ B005B – 280 x 280 x 21mm
✓ B005C – 350 x 350 x 21mm
✓ B005D – 230 x 230 x 21mm
✓ B005E – 100 x 100 x 21mm
✓ B007 – 42 x 30 x 2400mm
✓ B007A – 250 x 250 x 22mm

Liên hệ: 0981 158 160 – 0866 159 160

0981.158.160