Giấy dán tường Hàn Quốc Modern. Mã 25031-2. ĐVT: cuộn

800.000

0981.158.160