Cột trang trí 03

☘️ Tên sản phẩm: Cột trang trí
☘️ Có nhiều mẫu để Quý khách lựa chọn
☘️ Mã sp/ Kích thước/ Giá bán:
✓ P003A – 310 x 180 x 90mm
✓ P003B – 2000 x 168 x 18mm
✓ P003C – 350 x 190 x 28mm
✓ P004A – 430 x 260 x 100mm
✓ P004B – 2400 x 200 x 20mm
✓ P004C – 450 x 282 x 60mm
✓ P005A – 414 x 272 x 124mm
✓ P005B – 2000 x 238 x 44mm
✓ P005C – 650 x 282 x 60mm
✓ P007A  – 550 x 425 x 185mm
✓ P007B  – 2400 x 300 x 32mm
✓ P007C  – 530 x 380 x 56mm

Liên hệ: 0981 158 160 – 0866 159 160

0981.158.160