Cột trang trí 02

☘️ Tên sản phẩm: Cột trang trí
☘️ Có nhiều mẫu để Quý khách lựa chọn
☘️ Mã sp/ Kích thước/ Giá bán:
✓ N003A / N003A (FGT) / N003A (MJ) – 300 x 370mm
✓ N003C / N003C (FGT) / N003C (MJ) – 320 x 170mm
✓ N004A / N004A (MJ)– 375 x 450mm
✓ N004C / N004C (MJ) – 420 x 210mm

Liên hệ: 0981 158 160 – 0866 159 160

0981.158.160