Chỉ trang trí – Mã M048W. ĐVT: cây (22 x 19mm)

100.000

☘️ Tên sản phẩm: Chỉ trang trí
☘️ Màu sắc: trắng
☘️ Kích thước: 22 x 19mm

0981.158.160