Khung gương trang trí 02

☘️ Tên sản phẩm: Khung gương trang trí
☘️ Có nhiều mẫu để Quý khách lựa chọn
☘️ Mã sp/ Kích thước/ Giá bán:
✓ M010                                         ✓ M011 
Inner: 300 x 300 x 35mm             Inner: 340 x 340 x 30mm
Outside: 1000 x 1000 x 35mm Outside: 1000x1000x30mm

✓ M012                                        ✓ M013
Inner: 350 x 350 x 50mm          Inner: 460 x 575 x 35mm
Outside: 850 x 850 x 50mm   Outside: 695 x 620 x 35mm
✓ M019                                        ✓ M020
Inner: 566 x 428 x 29mm           Inner: 820 x 485mm
Outside: 825 x 570 x 29mm    Outside: 910 x 40 x 545mm
✓ M021                                        ✓ M022
Inner: 590 x 810 x 45mm          Inner: 470 x 470 x 45mm
Outside: 710 x 990 x 450mm  Outside: 900 x 900 x 45mm
✓ M023
Inner: 870 x 510mm
Outside: 1185 x 50 x 765mm
Giá vui lòng liên hệ