Khung gương trang trí 01

☘️ Tên sản phẩm: Khung gương trang trí
☘️ Có nhiều mẫu để Quý khách lựa chọn
☘️ Mã sp/ Kích thước/ Giá bán:
✓ M001                                         ✓ M002 
Inner: 725 x 725 x 50mm             Inner: 720 x 505 x 30mm
Outside: 990 x 990 x 50mm       Outside: 915 x 700 x 30mm

✓ M003                                        ✓ M004
Inner: 725 x 755 x 75mm            Inner: 725 x 725 x 50mm
Outside: 1050 x 1050 x 75mm   Outside: 990 x 990 x 50mm
✓ M005                                        ✓ M006
Inner: 430 x 315 x 50mm           Inner: 910 x 650 x 50mm
Outside: 760 x 540 x 50mm    Outside: 1085x795x50mm
✓ M007                                       ✓ M008
Inner: 790 x 580 x 30mm         Inner: 715 x 510 x 40mm
Outside: 1010 x 695 x 30mm Outside: 1095x6950x30mm
✓ M009
Inner: 42 x 42 x 60mm
Outside: 1140 x 1140 x 60mm
Giá vui lòng liên hệ